Thư mời chào giá

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/09/ilovepdf_merged-2.pdf"]
Xem thêm...

Trung tâm Y tế TP. Hạ Long tham dự Hội thao ngành Y tế Quảng Ninh năm 2023

Hướng tới chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), Sở Y tế Quảng Ninh phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội thao Ngành Y tế năm 2023 với sự tham…
Xem thêm...

THÔNG BÁO : v/v thẩm định giá tài sản đề nghị thanh lý

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/09/1166.TTYTHL_001.pdf"]
Xem thêm...

THÔNG BÁO : Thư mời chào giá

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/09/CamScanner-12-09-23-15.20.pdf"]
Xem thêm...

Thông báo : Lịch trực nghỉ lễ các đơn vị

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/09/Lich-truc-nghi-le-2.9-khoi-trung-tam-va-cac-phong-kham.pdf"] [embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/09/Lich-truc-nghi-le-2-9-khoi-tram-y-te.pdf"]
Xem thêm...
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC