Lịch học tập các môn ngoại khóa năm học 2020 - 2021

Các môn: Nhịp điệu (Aerobic), Montessori, Anh văn …

Môn họcLớpThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu
Nhịp điệu (Aerobic)Mầm 8g30-9h8g30-9h
Chồi, lá9h-9h309h-9h30
BơiMầm 1 8h30-9h8h30-9h
Mầm 2 9h-9h309h-9h30
Chồi 9h30-10h8h30-9h
8h30-9h9h-9h30
Hoạt động ngoài trời
( Chơi cát, chơi tự do,
chơi trò chơi dân gian,...)
Mầm 1 9h-9h309h-9h309h-9h309h-9h309h-9h30
Mầm 2 8h30-9h8h30-9h8h30-9h8h30-9h8h30-9h
Chồi 10h-10h3010h-10h3010h-10h3010h-10h30
10h-10h3010h-10h3010h-10h3010h-10h3010h-10h30