DƯƠNG THU HÀ 

PHỤ TRÁCH KHOA

  • Trình độ chuyên môn:  Cử nhân YTCC
  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  • Điện thoại di động:  0203 3829 449
  • Email
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

* Chức năng nhiệm vụ của Khoa Kiểm soát bệnh tật

1.Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phòng chống các yếu tố tác động lên sức khỏe, nguy cơ lây lan dịch bệnh…

Triển khai thực hiện các chương trình:

– Phòng chống dịch các dịch bệnh truyền nhiễm

– Phòng chống sốt xuất huyết

– Phòng chống sốt rét

– Phòng chống bệnh dại

– Triển khai giám sát dịch dựa vào sự kiện

2.Triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng chiến dịch trên địa bàn.

  1. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo qui định

4.Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.