Số ca nhiễm

843.281

Đang điều trị

219.502

Khỏi

784.748

Tử vong

20.670

THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC