Số ca nhiễm

157.507

Đang điều trị

113.040

Khỏi

43.157

Tử vong

1.306

THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC