LIÊN HỆ

TRUNG TÂM Y TẾ HẠ LONG

Địa chỉ

Số 80 – phường Trần Hưng Đạo
Tp Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Fax

+84-033-3825277

E-mail

ttyttphl.syt@quangninh.gov.vn

Điện thoại

+84-033-3825277

Liên Hệ