Thời sự Y khoa

3 khuyến cáo mới của WHO phòng ngừa Covid-19

WHO tiếp tục đưa ra 3 khuyến cáo đơn giản để mọi người dân