BAN LÃNH ĐẠO

 • Giám Đốc Trung Tâm

  Bùi Hồng Tâm

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  Họ và tên: Bùi Hồng Tâm
  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ y khoa
  Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
  E-mail:Tambenhvien@gmail.com

  • PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
   • CN. Hoàng Văn Hà
    Trưởng phòng TCHC & TCKT
    • Title
     Description
     • Title
      Description
   • BS. Bùi Việt Anh
    Trưởng khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản
   • Ths. Vũ Thị Tám
    Trưởng Khoa YTCC và ATVSTP
   • CN. Dương Thu Hà
    Phó Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
   • BS. Ngô Thị Phượng
    Trưởng khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất
 • Giám Đốc Trung Tâm

  Bùi Hồng Tâm

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  Họ và tên: Bùi Hồng Tâm
  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ y khoa
  Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
  E-mail:Tambenhvien@gmail.com

  • PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
   • CN. Hoàng Văn Hà
    Trưởng phòng TCHC & TCKT
    • Title
     Description
     • Title
      Description
      • Title
       Description
   • Bs.Nguyễn Thị Duyên
    Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Dược - TTB - VTYT
   • CN. Nguyễn Thị Hương Linh
    Trưởng phòng Dân số - Truyền thông và GDSK
   • Bs.Nguyễn Danh Hiền
    Trưởng khoa Xét nghiệm
   • BS. Bùi Việt Anh
    Trưởng khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản
   • Ths. Vũ Thị Tám
    Trưởng Khoa YTCC và ATVSTP
   • CN. Dương Thu Hà
    Phó Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
   • BS. Ngô Thị Phượng
    Trưởng khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất