BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
Giám đốc trung tâm
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
692aa5bd94f564ab3de4

PHÓ GIÁM ĐỐC

sếp nam

PHÓ GIÁM ĐỐC

KHOA PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

Trưởng phòng
TCHC & TCKT

Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Phụ trách phòng
Dân số

Phụ trách phòng Truyền thông GDSK

Phụ trách khoa Dược - TTB - VTYT

Trưởng khoa Xét nghiệm

Phụ trách Khoa Kiểm soát bệnh tật

Phụ trách Khoa YTCC & Dinh dưỡng

Phó Khoa Vệ sinh ATTP

Trưởng khoa Chăm sóc SKSS

PHÒNG KHÁM & CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

Phó phòng PKĐK
KV Trung Tâm

Trưởng phòng PKĐK
KV Cao Xanh

Trưởng phòng PKĐK
KV Hà Tu

Phó trưởng cơ sở điều trị Methadone Hạ Long