Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2023

Tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ công tác Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe cho các xã/phường

Ngày 28/4/2023, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long tổ chức lớp tập

5 bí quyết phòng, chống COVID-19

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng. Thêm

Tập huấn công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, STIs và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2023

Ngày 12/4/2023, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long tổ chức tập huấn