BÙI THỊ DUNG

Trưởng phòng khám

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Phó phòng khám

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

* Chức năng nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa khu vực Cao Xanh

  1. Khám bệnh, kê đơn, phát thuốc điều trị, làm các thủ thuật cần thiết cho người bệnh thuộc phạm vi phân cấp và khả năng của phòng khám.
  2. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của phòng khám và nhu cầu của người dân ; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
  3. Thực hiện báo cáo đúng quy định.
  4. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.