Dịch vụ

Lịch tiêm chủng

LỊCH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TẠI  TTYT THÀNH PHỐ HẠ LONG (Theo Quyết định số 845/2010/QĐ-BYT ngày 17/03/2010 của Bộ Y tế) STT Tuổi của

Đọc tiếp »
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC