V/v mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế năm 2023

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/03/image12021.pdf"]
Xem thêm...
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC