STT Số hiệu Loại VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu Download
1 Số 1778/QĐ-SYT Thông báo 20/08/2020 Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Tổ chức - Hành chính Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đợt 3) Download
2 Số 08/CT-BYT Nghị định 20/10/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Kế hoạch - Tài chính Triển khai Chỉ thị giảm chất thải nhựa trong Ngành Y tế Download
3 Số 09/2019/QĐ-UBND Công văn 18/10/2020 Liên Bộ Y tế - Tài chính Báo cáo thống kê Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Download
4 Số 01/2019/TT-BNV Công văn 20/10/2020 Liên Bộ Y tế - Tài chính Khám chữa bệnh Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức Download
5 Số 146/2018/NĐ-CP Nghị quyết 20/08/2020 Chính phủ Kế hoạch - Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Download
6 Số 12/2018/TT-BTTTT Công văn 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch - Tài chính Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập. Download
7 Số 13/2018/TT-BTTTT Chỉ thị 15/10/2018 Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải Kế hoạch - Tài chính Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khấu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cẩp Giấy phép nhập khấu sản phấm an toàn thông tin mạng Download
8 Số 14/2018/TT-BTTTT Quyết định 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo thống kê Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính Download
9 Số 111/2018/NĐ-CP Nghị định 31/08/2018 Chính phủ Tổ chức - Hành chính Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Download
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC