Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2022

Thư mời chào giá

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị, doanh nghiệp cung ứng trang thiết bị

KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM MÙA

Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh