Quy trình Methadone

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TP HẠ LONG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUYỂN TIẾP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN CHO NGƯỜI NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN ĐƯỢC TRỞ VỀ CỘNG ĐỒNG TỪ CƠ SỞ QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 739 /QĐ-TTYT ngày 27/ 08/2018 của  TTYT TP Hạ Long

1 Căn cứ pháp lý Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý
4 Lĩnh vực Y tế dự phòng
5 Nơi tiếp nhận Cơ sở điều trị Methadone thành phố Hạ Long
6 Thời gian tiếp nhận Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
7 Thời hạn giải quyết Ngay sau khi nhận được đủ hồ sơ
8 Lệ phí Không thu phí
9 Trình tự thực hiện Bước 1: Người bệnh nộp đơn chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định cho người đứng đầu cơ sở quản lý nơi người bệnh đang điều trị;
Bước 2: Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho người bệnh khi người đó trở về cộng đồng;
Bước 3: Người đứng đầu cơ sở điều trị ngoài cộng đồng nơi người bệnh đăng ký điều trị có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TP HẠ LONG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUYỂN TIẾP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN CHO NGƯỜI NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN NGOÀI CỘNG ĐỒNG Mã số: QTHC-02
Ngày ban hành: 27/08/2018
Lần ban hành: 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 739 /QĐ-TTYT ngày 27/ 08/2018 của  TTYT TP Hạ Long)

1 Căn cứ pháp lý Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng.
4 Lĩnh vực Y tế dự phòng
5 Nơi tiếp nhận Cơ sở điều trị Methadone thành phố Hạ Long
6 Thời gian tiếp nhận Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
7 Thời hạn giải quyết Ngay sau khi nhận được đủ hồ sơ
8 Lệ phí Không thu phí
9 Trình tự thực hiện Bước 1:  Người bệnh nộp đơn chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP cho người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh đang điều trị;
Bước 2: Người đứng đầu cơ sở điều trị có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho người bệnh khi người bệnh chuyển đi;
Người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TP HẠ LONG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG ĐỒNG Mã số: QTHC-02
Ngày ban hành: 27/08/2018
Lần ban hành: 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 739 /QĐ-TTYT ngày 27/ 08/2018 của  TTYT TP Hạ Long)

1 Căn cứ pháp lý Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng
4 Lĩnh vực Y tế dự phòng
5 Nơi tiếp nhận Cơ sở điều trị Methadone thành phố Hạ Long
6 Thời gian tiếp nhận Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
7 Thời hạn giải quyết Ngay sau khi nhận được đủ hồ sơ
8 Lệ phí Không thu phí
9 Trình tự thực hiện Bước 1: Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp vào cơ sở điều trị methadone thành phố Hạ Long. Hồ sơ bao gồm Đơn đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Bản sao của một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe. Đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi, chỉ được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó.
Bước 2: Ngay sau khi nhận được hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện hợp lệ, người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm:
– Tổ chức hoặc phối hợp với cơ sở y tế ngoài cộng đồng khám đánh giá cho người đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;
– Tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP . Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
– Bước 3: Giấy tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được lập thành 02 bản: 01 bản gửi người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện hoặc người đại diện theo pháp luật của người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trong trường hợp người đó từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi; 01 bản lưu hồ sơ điều trị của người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở quản lý.

 

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC