PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  NĂM 2018
           I.Mục tiêu cơ bản
          Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở tất cả các tuyển từ Trung tâm đến phường trong lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu,  đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; Phấn đấu để mọi người đều được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần.
            Cụ thể.
– Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
– Nâng cao chất lượng trong các hoạt động Y tế đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu CSBVSK của nhân dân thành phố.
– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong  khám chữa bệnh và quản lý các chương trình Y tế, đảm bảo tốt công tác kết nối liên thông trong khám chữa bệnh BHYT.
– Phối hợp Phòng Y tế thành phố hướng dẫn các phường phấn đấu duy trì 100 % các phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.
– Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về Y tế mà Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXIV đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết  04-NQ/TU  ngày 30/6/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 25/2/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển thành phố Hạ Long trở thành thành phố du lịch văn minh, thân thiện.
           II. Nhiệm vụ cụ thể
          Nâng cao chất lượng các dịch vụ Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 bằng các hoạt động cụ thể:
1. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thảm họa, thiên tai. Thường xuyên chủ động giám sát, phòng chống các dịch bệnh ở người, đặc biệt là sốt xuất huyết, Cúm , Sởi, Tay chân miệng, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, bệnh do virus Zika…..
Tập trung nguồn lực tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, hạn chế tối đa ca bệnh mắc mới.
2. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các phòng khám, xây dựng thương hiệu của đơn vị:
            – Đảm bảo các quy định, quy trình chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh. Tiếp tục phối hợp bệnh viện Bãi Cháy tổ chức khám chuyên khoa Tim mạch, chuyên khoa Khớp cho bệnh nhân vào thứ 4 hàng tuần, đảm bảo các điều kiện thuận tiện phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT, hạn chế tối đa bội chi quỹ bảo hiểm.
              – Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, phục vụ cấp cứu phục vụ các sự kiện của thành phố, phục vụ lễ hội và các hoạt động  khác.
             – Duy trì và nâng cao chất lượng điều trị tại Phòng khám ngoại trú điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, cơ sở điều trị Methadone, đảm bảo các quyền lợi của bệnh nhân HIV/AIDS khi tham gia BHYT; tăng cường các giải pháp đảm bảo chất lượng điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại cơ sở( tư vấn, hỗ trợ tâm lý giảm tái sử dụng ma túy trái phép)
– Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ làm công tác khám chữa bệnh.
– Tiếp tục phối hợp Phòng Y tế, thực hiện tốt công tác hướng dẫn chuyên môn đối với các trạm y tế, đổi mới, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; Duy trì  Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ.
4. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy trình quản lý, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật tại đơn vị.
Tiếp tục đề án nâng cao y đức, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức ngành Y tế; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, văn minh, thân thiện, sáng, xanh, sạch đẹp; xây dựng thương hiệu của đơn vị gắn với phong trào xây dựng “Nụ cười Hạ Long”.
5. Tiếp tục triển khai đề án thí điểm Quản lý sức khỏe toàn dân theo chức năng nhiệm vụ.
6. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bố trí lại nhân lực phù hợp mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ mới, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng lao động linh hoạt, hiệu quả.
7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, quản lý các chương trình Y tế .