Chương trình giảng dạy năm học 2020 – 2021

Chương trình giảng dạy năm học 2020 – 2021

Tháng/Năm Tuần Chủ đề 5-6 tuổi 4-5 tuổi 3-4 tuổi
Tháng 09.2020 I (31/08-05/09/2020) TRƯỜNG MÂM NON
HUGO HOUSSE
NGÀY HỘI BÉ ĐẾN TRƯỜNG
II (7-11/09/2020) Cùng bé đến lớp Cùng bé đến lớp Cùng bé đến lớp
III (14-18/09/2020) Lớp học của bé Lớp học của bé Lớp học của bé
IV (21-25/09/2020) Đồ dụng học tập của bé Đồ dụng học tập của bé Đồ dụng học tập của bé
V (28/09-02/10/2020) TẾT TRUNG THU
Tháng 10.2020 I (05-09/10/2020) GIA ĐÌNH BÉ Gia đình bé Gia đình bé Bé yêu gia đình
II ((12-16/10/2020) Cả nhà thương nhau Cả nhà thương nhau Cả nhà thương nhau
III (19-23/10/2020) NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
IV (26/10 – 30/10) LỄ HỘI HÓA TRANG HALLOWEEN