Tuyên truyền công tác phòng chống các tệ nạn xã hội và Dân số – KHHGĐ tại phường Hà Phong

Sáng ngày 25/8/2021, phòng Dân số – Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và Dân số – KHHGĐ tại phường Hà Phong.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban phong trào Dân tộc, tôn giáo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; bà Lê Thị Thanh Huệ – Sở Lao động – TBXH tỉnh Quảng Ninh; bà Đỗ Thị Thu Hà – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hạ Long; bà Nguyễn Thị Hương Linh – Trưởng phòng Dân số, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long và  đại diện lãnh đạo; các ban ngành, đoàn thể cùng nhân dân khu 8 (làng Chài), phường Hà Phong.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị bà Lê Thị Thanh Huệ – Sở Lao động – TBXH tỉnh Quảng Ninh đã tuyên truyền các nội dung về phòng, chống các tệ nạn xã hội, mại dâm. Qua đó người dân hiểu được tác hại của các tệ nạn xã hội đặc biệt đối với thế hệ trẻ, thế hệ vị thành niên-thanh niên; biết cách phòng, tránh các tệ nạn xã hội từ đó mỗi người dân tự đấu tranh để góp phần giữ vững môi trường sinh họat lành mạnh, từng bước ngăn chặn đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng.

BàLê Thị Thanh Huệ – Sở Lao động – TBXH tỉnh Quảng Ninh đã tuyên truyền các nội dung về phòng, chống các tệ nạn xã hội, mại dâm.

Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương Linh – Trưởng phòng Dân số, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long đã tuyên truyền các nội dung về luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số; các biện pháp tránh thai hiện đại, làm mẹ an toàn và nâng cao chất lượng Dân số. Thông qua các nội dung tuyên truyền giúp người dân hiểu và chủ động, tự nguyện thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số; nâng cao chất lượng giống nòi góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Hương Linh – Trưởng phòng Dân số, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long tuyên truyền các nội dung về công tác Dân số – KHHGĐ

 

 

 

Phượng Phan
Author: Phượng Phan