Biến chứng và phương pháp điều trị bệnh tiểu đường