Chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại Trung tâm Y tế TP Hạ Long đến năm 2025

Thực hiện NGhị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; Trung tâm Y tế Tp Hạ Long xây dựng Kế hoạch thu hút bác sĩ về làm việc tại Trung tâm. Cụ thể

👉 Năm 2024: 10 người, cụ thể:
💥 Bác sĩ ck cấp 1 và tương đương Ck Nội: 01
💥 Bác sĩ đa khoa: 01 bác sĩ tại PKĐK và 08 bác sĩ tại phường, xã
👉 Năm 2025: 11 người, cụ thể:
💥 Bác sĩ ck cấp 1 và tương đương Ck Nội: 01
💥 Bác sĩ đa khoa: 01 bác sĩ tại PKĐK và 08 bác sĩ tại phường, xã

🌹Chính sách được hưởng 👇👇👇
👉 Bác sĩ làm việc tại Trung tâm
💥 Bác sĩ ck cấp 1 và tương đương: 550.000.000đ
💥 Bác sĩ hệ đào tạo 6 năm, tốt nghiệp loại Giỏi: 400.000.000
💥 Bác sĩ hệ đào tạo 6 năm: 300.000.000
👉 Bác sĩ làm việc tại xã, phường KV1
💥 Bác sĩ hệ đào tạo 6 năm: 450.000.000
💥 Bác sĩ hệ đào tạo 4 năm: 250.000.000
👉 Bác sĩ làm việc tại xã, phường còn lại
💥 Bác sĩ hệ đào tạo 6 năm: 400.000.000
💥 Bác sĩ hệ đào tạo 4 năm: 200.000.000

🔥 Đối tượng là nữ hoặc người DTTS được hưởng theo định mức 1,2 lần mức hỗ trợ trên 🔥

Chi tiết cụ thể tại 👇👇👇

330-KH TTYTHL.signed

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC