Phác đồ đáI tháo đường

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/DAI-THAO-DUONG.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Phác đồ cấp cứu hạ đường huyết

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/CAP-CUU-HA-DUONG-HUYET.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Phác đồ bướu giáp đơn thuần

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/BUOU-GIAP-DON-THUAN.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Phác đồ basedow ( Cường giáp )

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/BASEDOW.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Phác đồ đIều trị sốt ở trẻ em

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/dieutrisot.doc" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Phác đồ đIều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/tieuchaycap.doc" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Phác đồ đIều trị trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/traonguoc.doc" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Phác đồ đIều trị viêm amiđan cấp

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/viemamidancap.doc" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Phác đồ đIều trị viêm mũI họng cấp ở trẻ em

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/viemmuihongcap-1.doc" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Phác đồ đIều trị viêm xoang ở trẻ em

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/viemxoang.doc" viewer="microsoft"]
Xem thêm...
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC