Trung tâm Y tế TP. Hạ Long tham gia Hội thao ngành Y tế năm 2020

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế  Quảng Ninh tổ chức Hội thao ngành Y tế Quảng Ninh năm 2020. Trung tâm Y tế TP. Hạ Long đăng ký tham gia thi đấu môn cầu lông ở 02 nội dung: Đôi nam lãnh đạo (Từ 46 tuổi trở lên) và đôi nam nữ (Từ 36-45 tuổi). Kết quả Trung tâm Y tế TP. Hạ Long giành huy chương đồng ở nội dung đôi nam lãnh đạo và huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ.

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC