Trung tâm Y tế TP. Hạ Long tham gia Hội thao ngành Y tế năm 2020

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế  Quảng Ninh tổ chức Hội thao ngành Y tế Quảng Ninh năm 2020. Trung tâm Y tế TP. Hạ Long đăng ký tham gia thi đấu môn cầu lông ở 02 nội dung: Đôi nam lãnh đạo (Từ 46 tuổi trở lên) và đôi nam nữ (Từ 36-45 tuổi). Kết quả Trung tâm Y tế TP. Hạ Long giành huy chương đồng ở nội dung đôi nam lãnh đạo và huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ.

letrung
Author: letrung