Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị  Sơ kết công tác Dân số – KHHGĐ 6 tháng đầu năm, Tọa đàm Hưởng ứng kỉ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2022

Ngày 06/7, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân số – KHHGĐ 6 tháng đầu năm, Tọa đàm Hưởng ứng kỉ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Bùi Hồng Tâm – Giám đốc trung tâm Y tế, Phó trưởng BCĐ công tác Dân số – KHHGĐ; ông Nguyễn Đình Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; Lãnh đạo, viên chức phòng Dân số và cán bộ chuyên trách Dân số – KHHGĐ 33 phường, xã.

Trong 6 tháng đầu năm trung tâm Y tế đã phối hợp Phòng Y tế, BCĐ công tác Dân số – KHHGĐ đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Dân số – KHHGĐ năm 2022. Toàn thành phố đã tổ chức hơn 800 buổi hội nghị, tuyên truyền nhóm, tuyên truyền lồng ghép; sinh hoạt CLB các mô hình nâng cao chất lượng dân số cho hơn 20 nghìn người tham dự; một số chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ đạt và vượt KH giao: Viên uống tránh thai 98%; BCS: 109%.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp liên ngành và Tuyên truyền về luật pháp, chính sách Dân số; nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác dân số lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông GDSK, tuyên truyền về lợi ích của việc sinh đủ 2 con, sinh con đúng độ tuổi, không lựa chọn giới tính thai nhi; tuyên truyền các mô hình nâng cao chất lượng dân số… Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ truyền thông; hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu đáp ứng yêu cầu dự báo dân số phục vụ hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Cũng tại Hội nghị, Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức lồng ghép Tọa đàm Hưởng ứng kỉ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2022 với chủ đề “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người”.

Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho một xã hội lành mạnh hơn được củng cố bởi các quyền và lựa chọn. Nhưng sân chơi không và chưa bao giờ bình đẳng. Vì giới tính, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật và nguồn gốc, cùng với các yếu tố khác, vẫn còn quá nhiều người bị phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không quan tâm đến những người bị bỏ lại phía sau.

Cần đầu tư cho nhân lực và vật lực vì một xã hội hòa nhập, hiệu quả đảm bảo quyền con người và quyền sinh sản. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức to lớn mà hành tinh của chúng ta phải đối mặt và xây dựng một thế giới nơi sức khỏe, nhân phẩm và giáo dục là quyền và thực tế phải diễn ra, không phải là đặc quyền và những lời hứa suông. Trong một thế giới 8 tỷ người phải luôn có không gian cho các cơ hội.

 

Phượng Phan
Author: Phượng Phan