Thư của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi các cán bộ, công chức, VC và NLĐ trong ngành Y tế

Tôi tin tưởng rằng toàn ngành Y tế sẽ chung một nhịp đập vì sức khỏe nhân dân; vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Các Thầy thuốc hãy luôn giữ vững tinh thần, không quản gian nguy, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh; hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Dân nhân tin tưởng, giao phó.

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC