THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Thông báo số 321/TB-SNV ngày 25/02/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức y tế vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Thông báo số 322/TB-SNV ngày 25/02/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2022;

Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long thông báo tuyển dụng viên chức Y tế vào làm việc tại một số vị trí việc làm cụ thể theo Chi tiết đính kèm.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Từ ngày 25/02/2022 đến hết ngày 26/3/2022 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm nhận hồ sơ:

Bộ phận TCCB, Phòng Tổ chức Hành chính – Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long; Số 21, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 02033.825.277

* Lệ phí thi tuyển:

Đơn vị thực hiện thu phí dự tuyển viên chức của thí sinh (400.000đồng/     1 thí sinh/1 lần) theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của một vị trí việc làm cần tuyển dụng theo thông báo của Sở Nội vụ khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu theo Thông báo số 322/TB-SNV ngày 25/02/2022 của Sở Nội vụ);

(2) Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng; Giấy chứng nhận đạt giải ba cá nhân trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THPT, trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trở lên đối với thí sinh nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

(3) Bản chụp chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

(4) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

* CÁC VĂN BẢN KÈM THEO THÔNG BÁO :

https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2022/03/HC.SYT-HD-thong-bao-TDVC-2022.signed.pdf

https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2022/03/HC.TB-321-SNV-min-da-nen.pdf

https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2022/03/HC.UBND-tinh-KH-54.signed.pdf

https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2022/03/YT.UBND-tinh-KH-55.signed1.pdf

https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2022/03/SYT-HD-thong-bao-TDVC-y-te-2022.signed.pdf

https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2022/03/YT.TB-322-SNV.signed1.pdf

 

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC