THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM COVID-19 KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

SARSCOV2_TTYT HL-VL_ 210704.signed.signed Điểm lấy mẫu tại Trường Văn Lang
SARSCOV2_TTYT HL-TD_ 210704.signed.signed Kết quả Xét nghiệm thí sinh tự do
SARSCOV2_TTYT HL-NBK_ 210704.signed.signed Điểm lấy mẫu tại Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
SARSCOV2_TTYT HL-NQ_ 210704.signed.signed Điểm lấy mẫu tại Trường Ngô Quyền
SARSCOV2_TTYT HL-CHL_ 210704.signed.signed Điểm lấy mẫu tại Trường Chuyên Hạ Long
SARSCOV2_TTYT HL-BC_ 210704.signed.signed Điểm lấy mẫu tại Trường Bãi Cháy
SARSCOV2_TTYT HL-HBO_ 210704.signed.signed Điểm lấy mẫu tại Trường Hoành Bồ

Hoàng Tường
Author: Hoàng Tường