thành phố Hạ Long tổ chức ra soát tất cả các trường hợp công dân đến, trở về từ các bệnh viện có ca dương tính

????Thời gian rà soát, cụ thể:
???? Đối với người về từ Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung: Thời gian rà soát từ ngày 10/4/2021 – 05/5/2021.
???? Đối với người về từ 3 cơ sở của Bệnh viện K và Bệnh viện Quân đội 105: Thời gian rà soát từ ngày 16/4/2021 – 07/5/2021.
???? Đối với người về từ các Bệnh viện khác có ca bệnh dương tính: Sẽ có thông báo cụ thể khi có thông tin.
❤❤❤Thông báo đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố Hạ Long đã từng đến, trở về từ các bệnh viện có ca dương tính với COVID-19 chủ động liên hệ ngay Trạm y tế trên địa bàn để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống
dịch phù hợp
Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC