Thành phố Hạ Long điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC