Tập trung triển khai tuần cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử ĐB QH khóa XV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC