Tập huấn triển khai công tác Dân số và Phát triển năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác Dân số năm 2023; từ ngày 10/8-25/8/2023 Ban chỉ đạo Dân số & Phát triển TP Hạ Long tổ chức 15 lớp tập huấn triển khai công tác Dân số & Phát triển năm 2023 cho các đối tượng là Trưởng Ban chỉ đạo, các ngành thành viên Ban chỉ đạo Dân số & Phát triển và cộng tác viên xã hội 33 xã, phường trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Tại các lớp tập huấn các ngành thành viên được cung cấp các thông tin về công tác Dân số & Phát triển trong tình hình mới, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo đồng thời triển khai các hoạt động công tác Dân số năm 2023; qua đó làm rõ vai trò của chính quyền cơ sở đối với công tác Dân số & Phát triển, quán triệt một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện quan điểm chỉ đạo: Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang Dân số & Phát triển.

Cũng tại các lớp tập huấn, các cộng tác viên xã hội được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân số & Phát triển; được trang bị thông tin, kiến thức, kĩ năng truyền thông và công tác phối hợp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Dân số & Phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo.

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC