TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG

Để thường xuyên đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hạ Long; Trong tháng 4 và tháng 5 trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức, kĩ năng về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn gồm phường Hoành Bồ, Lê Lợi, Việt Hưng, Đại Yên, Hùng Thắng, Tuần Châu, Yết Kiêu, Cao Xanh, Trần Hưng Đạo, Hồng Hải, Cao Thắng, Bãi Cháy.

Các nội tập huấn gồm: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Các kiến thức về mối nguy ô nhiễm thực phẩm, các nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn (10 nguyên tắc vàng), Các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm; Quyết định 1246/2017/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (văn bản hợp nhất sô 02/VBHN ngày 24/01/2022 của Bộ Y tế) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông qua các lớp tập huấn giúp cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được trang bị kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp để bảo đảm an toàn thực phẩm; nắm vững quy định về an toàn thực phẩm và thực hiện đúng các quy định này từ đó giúp chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ những khâu đầu tiên cho đến khi tiêu thụ hàng hoá nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hạ Long.

letrung
Author: letrung