Rà soát, đối chiếu, khớp số liệu dân số năm 2020 phục vụ công tác đổi sổ A0 năm 2021

Căn cứ công văn số 43/CCDS-HCTH  ngày 29/01/2021 của Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh và công văn số 167/TTYT-DS ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long về việc rà soát, đối chiếu, khớp số liệu dân số năm 2020. Để đảm bảo tính chính xác, sát thực và khớp số liệu báo cáo dân số giữa phần mềm kho dữ liệu điện tử, báo cáo giấy và số liệu của cơ quan thống kê cùng cấp; từ ngày 16/3 đến ngày 22/4/2021 Phòng Dân số, Trung tâm Y tế Hạ Long đã tiến hành triển khai thực hiện hoạt động rà soát số liệu Dân số – KHHGĐ, kiểm tra mức độ chính xác các thông tin đã rà soát trên sổ A0 vào kho dữ liệu điện tử (Mis2018) của 33/33 phường, xã nhằm nâng cao chất lượng thu thập, rà soát, đối chiếu các thông tin, số liệu báo cáo thống kê chuyên ngành quản lý và điều hành công tác Dân số – KHHGĐ, phục vụ việc in mới sổ A0 do cộng tác viên quản lý trong giai đoạn mới 2021-2025.

Ngoài ra, phòng Dân số còn trực tiếp xuống tận nhà hộ dân , kiểm tra ngẫu nhiên các thông tin từng hộ gia đình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thông tin biến động chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ nhằm bảo đảm chất lượng thông tin đầu vào của kho dữ liệu điện tử khi tiến hành đổi sổ A0.

 

 

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC