Quy trình thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19

1. BƯỚC 1: KHAI BÁO Y TẾ, ĐO THÂN NHIỆT

– Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi đón tiếp

– Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai báo y tế điện tử

– Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (Nếu đối tượng chưa có)

– Thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.

2. BƯỚC 2: HOÀN THIỆN PHIẾU ĐỒNG Ý TIÊM CHỦNG

Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo mẫu tại phụ lục 2 ban hành kèm theo hướng dẫn này để người được tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm chủng.

3. BƯỚC 3: HOÀN THIỆN SÀNG LỌC, TƯ VẤN TRƯỚC KHI TIÊM

– Sàng lọc, tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, lợi ích của vắc xin

– Giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng

– Thông báo cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, liều lượng, đường dùng của loại vắc xin được tiêm chủng

– Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

4. BƯỚC 4: TIÊM CHỦNG

Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. Theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

 

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC