Quy trình thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19

1. BƯỚC 1: KHAI BÁO Y TẾ, ĐO THÂN NHIỆT

– Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi đón tiếp

– Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai báo y tế điện tử

– Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (Nếu đối tượng chưa có)

– Thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.

2. BƯỚC 2: HOÀN THIỆN PHIẾU ĐỒNG Ý TIÊM CHỦNG

Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo mẫu tại phụ lục 2 ban hành kèm theo hướng dẫn này để người được tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm chủng.

3. BƯỚC 3: HOÀN THIỆN SÀNG LỌC, TƯ VẤN TRƯỚC KHI TIÊM

– Sàng lọc, tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, lợi ích của vắc xin

– Giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng

– Thông báo cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, liều lượng, đường dùng của loại vắc xin được tiêm chủng

– Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

4. BƯỚC 4: TIÊM CHỦNG

Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. Theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

 

Phượng Phan
Author: Phượng Phan