Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu

1. Trước khi thực hiện bỏ phiếu

– Đúng giờ bắt đầu bỏ phiếu Tổ trưởng tổ bầu cử mời 02 đại diện cử tri lên kiểm tra hòm phiếu

– Sau khi kiểm tra và xác nhận không có gì ở trong, hòm phiếu được đóng và niêm phong. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

2. Quy trình người dân thực hiện bỏ phiếu

– Cử tri phải tự mình đi bầu cử

– Khi đến phòng bỏ phiếu xuất trình thẻ cử tri để nhận phiếu bầu

– Cử tri viết phiếu bầu (không được ai xem); Nếu cử tri không viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ.

– Nếu viết hỏng cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

– Cử tri vì khuyết tật không bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu.

– Khi cử tri bỏ phiếu xong thành viên tổ bầu cử đóng dấu lên mặt trước của thẻ cử tri.

3. Kết thúc cuộc bỏ phiếu

Kết thúc giờ bỏ phiếu, tổ bầu cử mở hòm phiếu để kiểm phiếu

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC