Nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh tại trường học

Mất cân bằng giới tính khi sinh là số trẻ em trai sinh ra còn sống vượt trên ngưỡng bình thường so với 100 trẻ em gái sinh ra còn sống (Từ 110 trẻ em nam/100 trẻ em nữ trở lên) trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 01 năm) tại một quốc gia, một vùng hay một tỉnh.
Thành phố Hạ Long là một trong những đơn vị có tỷ số giới tính khi sinh cao tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo số liệu 09 tháng năm 2020, tổng số trẻ em sinh ra trên địa bàn là 3.488 trẻ trong đó số trẻ em nam là 1.869, số trẻ em nữ là 1.579 trẻ (tương đương với tỷ số giới tính khi sinh là 118,4 trẻ nam/100 trẻ nữ). Nhằm can thiệp và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, sớm đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức cân bằng tự nhiên; hàng năm ngoài việc tuyên truyền thường xuyên tại các thôn, khu; phòng Dân số, phòng Truyền thông-GDKS thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long còn tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh tại trường học thông qua các hoạt động ngoại khóa.
Trong năm 2020 đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh tại 07 trường THPT&THCS trên địa bàn (trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, trường THPT Hoành Bồ, trường THPT Quảng La, trường THPT Thống Nhất, trường THTS Nguyễn Trãi, trường THCS Bãi Cháy,  trường THCS Đồng Lâm) cho 4.762 giáo viên và học sinh. Tại các buổi nói chuyện các em được cung cấp thông tin, kiến thức về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam nói chung và tại địa phương sinh sống nói riêng; nguyên nhân, hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh nếu không có biện pháp khắc phục đặc biệt là hành động của thế hệ trẻ. Từ đó thay đổi nhận thức của các em về quan niệm con trai, con gái; về lựa chọn giới tính khi sinh và giúp các em hiểu rõ các hành vi lựa chọn giới tính khi sinh đều vi phạm pháp luật. Đồng thời giúp các em hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội trong việc can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
(Phòng Truyền thông-GDSK, Trung tâm Y tế TP. Hạ Long)

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC