Những điều cần biết trước và sau khi tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19

I. Những điều cần biết trước khi tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19

II. Những điều cần biết sau khi tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC