Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên.
Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt”; “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngừng hoạt động.
Thực tiễn đã cho thấy, những chi bộ trong sạch, vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nề nếp, có nội dung và hình thức sinh hoạt thiết thực, đa dạng, hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, Đảng ủy Trung tâm Y tế TP Hạ Long đã chỉ đạo, hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt; yêu cầu các chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt hàng tháng và Đảng ủy cử lãnh đạo phụ trách tham dự, giám sát.

Nhìn chung, các chi bộ trong Đảng bộ đã duy trì sinh hoạt đúng thời gian qui định; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú; thực hiện lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với khắc phục các yếu kém, tồn tại; Phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở khoa học hơn. Vai trò, trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn.
Trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 8/2023 các đảng viên đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh bằng cách lập các thành xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn và hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm 60 năm Quảng Ninh xây dựng và phát triển Đợt 2 với 100% đảng viên, CBVC NLĐ trung tâm đã tham gia cuộc thi.

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC