Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2021 Trung tâm Y tế Thành phố Hạ Long

Ngày 31/12/2020, Ban Giám đốc Trung tâm – Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế Thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2021 với 105 đại biểu đại diện Chi Ủy, BGĐ, BCH Công đoàn và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long

Hội nghị đã đánh giá: Ban Giám đốc Trung tâm và Công đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, của tỉnh để triển khai hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Đặc biệt là công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Do đó năm 2020 tập thể Trung tâm Y tế thành phố đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể xuất sắc; 01 khoa được tặng giấy khen của Bộ Y tế, 02 khoa phòng được tặng giấy khen của UBND tỉnh, 07 khoa phòng được tặng giấy khen của Sở Y tế; 02 khoa đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 06 khoa phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 03 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Y tế; 22 cán bộ, viên chức được tặng giấy khen của Sở Y tế; 16 viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 96% cán bộ, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các phong trào thi đua…

CBVC Trung tâm y tế Hạ Long tham dự Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua những vấn đề chính: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; (2) Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2020, giải pháp thực hiện phong trào thi đua năm 2021; (3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; (4) Báo cáo công khai tài chính năm 2020.

Ban Giám đốc và công đoàn trình bày các báo cáo tham luận tại Hội nghị

Ban Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu các ý kiến phát biểu của cán bộ, viên chức, người lao động tại Hội nghị và Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của viên chức, người lao động về chỉnh sửa, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan, đồng thời giao Văn phòng Trung tâm và các phòng liên quan nghiên cứu, tham mưu chỉnh sửa để ban hành.

Hội nghị đã thống nhất triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021: (1) Phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn của ngành; (2) Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua.

Kết luận Hội nghị, Thạc sỹ Bác sỹ Bùi Hồng Tâm: Giám đốc Trung tâm đánh giá cao kết quả nổ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ viên chức và người lao động của trung tâm trong năm 2020. Đề nghị toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trung tâm tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 đề ra.

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC