GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC – QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức vào 28/6 hằng năm nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

.

Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2023: “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”. Xây dựng hạnh phúc gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới, từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội là trách nhiệm của mỗi gia đình. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình.

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC