Công văn số 788/UBND-GT1 V/v điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải phục vụ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC