Công văn số 788/UBND-GT1 V/v điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải phục vụ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC