Công văn số 4770 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v thực hiện 1 số biện pháp cấp bách kiểm soát người trở về từ vùng dịch

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC