Công văn số 4770 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v thực hiện 1 số biện pháp cấp bách kiểm soát người trở về từ vùng dịch

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC