Công văn số 4723/UBND-DL1 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v triển khai 1 số biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC