Công văn số 4723/UBND-DL1 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v triển khai 1 số biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC