LỜI DẶN DÒ CỦA BÁC VỀ Ý NGHĨA SÂU SẮC CỦA CUỘC BẦU CỬ

Ôn lại cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên vào ngày 6-1-1946, là cuộc bầu cử “quốc dân ta sẽ tỏ cho thế giới biết rằng dân Việt Nam ta đã: Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ – Kiên quyết chống bọn thực dân – Kiên quyết tranh quyền độc lập” như Bác Hồ đã chỉ rõ.
Còn cuộc bầu cử khóa này diễn ra trong một hoàn cảnh hết sức thuận lợi: Đất nước ta sau 30 năm đổi mới, đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử… Ðất nước tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu theo hướng mà Bác Hồ đã chỉ ra: “Ðời sống Nhân dân chỉ có thể thật dồi dào, khi… con đường phải đi của chúng ta, con đường công nghiệp hóa nước nhà tốt đẹp… con đường ấm no thật sự của Nhân dân ta”.
.. Với các Ứng cử viên – Đại biểu nhân dân, Bác dạy: “Phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, xứng đáng với Tổ quốc”. Bác Hồ còn dặn dò: “Quốc Hội phải thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thể hiện: ý Ðảng đã quyết, lòng dân đã đồng.”
Vì vậy, khi cầm lá phiếu để bầu người đại biểu cho mình, xin cử tri ta hãy ghi nhớ điều Bác Hồ đã khẳng định: “DÂN TA SẼ TỰ DO LỰA CHỌN VÀ BẦU RA NHỮNG NGƯỜI XỨNG ĐÁNG THAY MẶT CHO MÌNH GÁNH VÁC VIỆC NƯỚC”.
Bác mong mỏi cử tri chúng ta: “Mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.
Người khuyên nhủ rằng “Không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện cái quyền dân chủ ấy”.
Thực hiện điều Bác Hồ đã dạy trên đây chúng ta cùng tin rằng đồng bào và cử tri cả nước sẽ chọn được, chọn đúng những đại biểu Quốc hội thật sự đại diện cho ý chí nguyện vọng của dân, có trí tuệ, tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng.
Cử tri ta cũng mong muốn và kỳ vọng vào những đại biểu được bầu vào QH khóa XV, mở đầu nhiệm kỳ đúng vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII, với trọng trách đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa nước ta đến năm 2030 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại và phát triển, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
(Trích Bài viết của TS. NHỊ LÊ, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản 24-02-2021)
Các tin liên quan
THÔNG BÁO
BẢN TIN COVID 19
Lịch công tác
Phòng ban trực thuộc
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC