Kế hoạch hoạt động tuần 2 – Tháng 6/2021 ( 7/6 -> 11/6)

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/05/KH-tuan-2021-chuan-1.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Lịch trực 2021

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/05/lich-truc-20212.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Viêm thận, bể thận cấp

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/VIEM-THAN-BE-THAN-CAP-1.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Trị viêm bàng quang cấp

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/TRI-VIEM-BANG-QUANG-CAP.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

HộI chứng thận hư

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/HOI-CHUNG-THAN-HU.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Đái máu

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/Dai-mau.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Cấp cứu cơn đau quặn thận cấp

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/CAP-CUU-CON-DAU-QUAN-THAN-CAP.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Sốt xuất huyết dengue

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/SOT-XUAT-HUYET-DENGUE.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Quai bị

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/QUAI-BỊ.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Lỵ trực khuẩn

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2020/12/LỴ-TRỤC-KHUẢN.docx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC