7 điều cử tri nên nhớ khi tham gia bầu cử

1. NHỮNG NGƯỜI NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỬ TRI?
Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Việt Nam – là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
2. 7 ĐIỀU CỬ TRI NÊN NHỚ KHI THAM GIA BẦU CỬ ❤️❤️❤️
Phượng Phan
Author: Phượng Phan