Phụ trách Khoa

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

* Chức năng nhiệm vụ của Khoa YTCC & Dinh dưỡng

1.Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

2. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế, các dự án về dinh dưỡng, sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

Triển khai thực hiện các chương trình:

– Y tế lao động

– Y tế trường học

– Phòng chống tai nạn thương tích

– Phòng chống các bệnh mạn tính không lây

– Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

– Vitamin A

Chương trình phòng chống rối loạn do thiếu Iod.

– Vệ sinh môi trường.

3.  Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai xây dựng hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;

4. Thực hiện quản lý chât thải y tế theo đúng quy định

5.  Phối hợp với Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe và các khoa phòng có liên quan, tổ chức tuyên truyền giáo dục về dinh dưỡng cộng đồng và hướng dẫn thực hiện dinh dưỡng đúng cách cho mọi đối tượng trên địa bàn thành phố.

6. Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng hàng năm.

7. Thực hiện báo cáo đúng quy định.

8. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.