Kế hoạch hoạt động tuần 4– tháng 10/2021 (25/10 – 29/10)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/10/KH-tuan-2021-chuan9-7.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Kế hoạch hoạt động tuần 3 – tháng 10/2021 (18/10 – 22/10)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/10/KH-tuan-2021-chuan9-6.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Kế hoạch hoạt động tuần 2– tháng 10/2021 (11/10 – 15/10)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/10/KH-tuan-2021-chuan9-5.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Kế hoạch hoạt động tuần 1– tháng 10/2021 (4/10 – 8/10)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/10/KH-tuan-2021-chuan9-4.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Kế hoạch hoạt động tuần 4– tháng 9/2021 27/9 – 1/10)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/10/KH-tuan-2021-chuan9-3.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Kế hoạch hoạt động tuần 3– tháng 9/2021 (20/9 – 24/9)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/10/KH-tuan-2021-chuan9-2.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Kế hoạch hoạt động tuần 2– tháng 9/2021 (13/9 – 17/9)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/10/KH-tuan-2021-chuan9-1.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Kế hoạch hoạt động tuần 5 – tháng 8/2021 (30/8-> 1/9)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/10/KH-tuan-2021-chuan9.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Kế hoạch hoạt động tuần 4 – tháng 8/2021 (23/8-> 27/8)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/10/T4.8-1.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...

Kế hoạch hoạt động tuần 3 – tháng 8/2021 (16/8-> 20/8)

[embeddoc url="http://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2021/08/KH-tuan-2021-chuan8.xlsx" viewer="microsoft"]
Xem thêm...
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC