THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2024/03/373-TB-TTYTHL.pdf"]
Xem thêm...

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ THUÊ PHẦN MỀM Y TẾ CƠ SỞ

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2024/03/344-TB-TTYTHL.pdf"]
Xem thêm...

V.v gửi yêu cầu báo giá

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2024/03/335-TB-TTYTHL-1-1.pdf"]
Xem thêm...

Thư mời chào giá sinh phẩm y tế

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2024/03/Thu-moi-chao-gia-1-2.pdf"]
Xem thêm...

Thông báo lưa chọn nhà đấu giá

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2024/01/Thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia.pdf"]
Xem thêm...

TB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản TTB Y tế 2023

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2024/01/TBao-tim-don-vi-dau-gia-tai-san-3.1.pdf"]
Xem thêm...

TB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/12/thong-bao-lua-chon-don-vi-dau-gia-2023.pdf"]
Xem thêm...

V/v đề nghị thẩm định giá tài sản đề nghị thanh lý

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/12/TBao-moi-tham-dinh-xe-cuu-thuong-0022.pdf"]
Xem thêm...

Thư mời quan tâm

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/12/Thu-moi-1555.pdf"]
Xem thêm...

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ THUÊ PHẦN MỀM

[embeddoc url="https://trungtamytehalong.vn/wp-content/uploads/2023/12/Thong-bao-moi-bao-gia-dich-vu-thue-phan-mem-y-te-co-so.pdf"]
Xem thêm...
Cấp cứu 24/7

+84-033-3825277

ĐƯờng dây nóng

0919 080 235

PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

PHÓ GIÁM ĐỐC