• anh 6
  • ảnh 5
  • Anh 4
  • Anh 3
  • Anh 2

TỔNG HỢP QUY TRÌNH TTYT HẠ LONG1

TỔNG HỢP QUY TRÌNH TTYT HẠ LONG
 
STT ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TÊN QUY TRÌNH CHI TIẾT QUY TRÌNH
    Hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản, đóng gói, vận chuyển, hủy, lưu mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/huong-dan-lay-mau-bao-quan-dong-goi-van-chuyen-luu-huy-mau-benh-pham-truyen-nhiem-82.html
    Quy trình xét nghiệm phát hiện HIV nhanh bằng sinh phẩm Determine HIV http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-phat-hien-hiv-nhanh-bang-sinh-pham-determine-hiv-83.html
    Quy trình thu thập, bảo quản,vận chuyển mẫu bệnh phẩm sốt xuất huyết http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-thu-thap-bao-quan-van-chuyen-mau-benh-pham-sot-xuat-huyet-84.html
    Quy trình thu thập, bảo quản,vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-thu-thap-bao-quan-van-chuyen-mau-benh-pham-cum-85.html
    Quy trình xét nghiệm vị khuẩn nhuộm soi http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-nhuom-soi-vi-khuan-163.html
    Quy trình báo cáo kết quả xét nghiệm http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-bao-cao-ket-qua-xet-nghiem-162.html
    Quy trình xét nghiệm phát hiện nhiễm virut Viên gan A bằng test nhanh On site HAV IgM Raip Test (Cassette) http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-phat-hien-nhiem-virut-vien-gan-a-bang-test-nhanh-on-site-hav-igm-raip-test-cassette-161.html
    Quy trình xét nghiệm nhanh HBsAg Bằng Onsite HBsAg Rapid Test http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-nhanh-hbsag-bang-onsite-hbsag-rapid-test-160.html
    Quy trình xét nghiệm nhanh HIV bằng sinh phẩm SD BIO LINE HIV 1/2 http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-nhanh-hiv-bang-sinh-pham-sd-bio-line-hiv-1-2-159.html
    Quy trình xét nghiệp nhanh HIV bằng sinh phẩm RAPID Anti-HIV (1&2) Test http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiep-nhanh-hiv-bang-sinh-pham-rapid-anti-hiv-1-2-test-157.html
    Quy trình xét nghiệm nuôi cấy phân lập vi khuẩn Shigella http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-nuoi-cay-phan-lap-vi-khuan-shigella-156.html
    Quy trình xét nghiệm nuôi cấy phân lập vi khuẩn tả http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-nuoi-cay-phan-lap-vi-khuan-ta-155.html
    Quy trình xét nghiệm nhuôm soi vi khuẩn lao trong bệnh phẩm đờm http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-nhuom-soi-vi-khuan-lao-trong-benh-pham-dom-154.html
    Quy trình xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét trên lam máu giọt dày nhuộm Giemsa http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-tim-ky-sinh-trung-sot-ret-tren-lam-mau-giot-day-nhuom-giemsa-153.html
    Quy trình xét nghiệm timg ký sinh trùng sốt rét trên lam mẫu giọt mỏng nhuộm Giemsa http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-timg-ky-sinh-trung-sot-ret-tren-lam-mau-giot-mong-nhuom-giemsa-152.html
    Quy trình thu thập, vận chuyển, bảo quản mẫu bệnh phẩm vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp http://Quy trình thu thập, vận chuyển, bảo quản mẫu bệnh phẩm vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp
    Quy trình thu thập, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm vi khuẩn gây bệnh đường ruột  http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-thu-thap-bao-quan-van-chuyen-mau-benh-pham-vi-khuan-gay-benh-duong-ruot-150.html
    Quy trình thu thập, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm sởi và rubella http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-thu-thap-bao-quan-van-chuyen-mau-benh-pham-soi-va-rubella-149.html
    Quy trình thu thập, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm sốt xuất huyết http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-thu-thap-bao-quan-van-chuyen-mau-benh-pham-sot-xuat-huyet-148.html
    Quy trình xét nghiệm phát hiện HIV nhanh bằng sinh phẩm Determine HIV 1/2 http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xet-nghiem-phat-hien-hiv-nhanh-bang-sinh-pham-determine-hiv-1-2-147.html
    Quy trình thăm dò chức năng ( lỗi) http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-tham-do-chuc-nang-86.html
    Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên ngành nội khoa http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-ky-thuat-kham-chua-benh-chuyen-nganh-noi-khoa-87.html
    Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên ngành nhi khoa http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-ky-thuat-kham-chua-benh-chuyen-nganh-nhi-khoa-88.html
    Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên ngành phục hồi chức năng http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-ky-thuat-kham-chua-benh-chuyen-nganh-phuc-hoi-chuc-nang-90.html
    Bổ sung các quy trình kỹ thuật xét nghiệm tại các Khoa, Phòng http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/bo-sung-cac-quy-trinh-ky-thuat-xet-nghiem-tai-cac-khoa-phong-91.html
    Quy trình xử lý tin học hóa văn bản  http://www.mediafire.com/file/7o81xbaqjgatb86
    Quy trình sử dụng phần mềm KCB BHYT http://www.mediafire.com/file/id49oszmuiyqxcx
    Quy trình liên thông dữ liệu bảo hiểm thanh toán BHYT http://www.mediafire.com/file/p97dz4pdzbomcux
    Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên ngành Mắt http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-ky-thuat-kham-chua-benh-chuyen-nganh-mat-93.html
    Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên ngành răng hàm mặt http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-ky-thuat-kham-chua-benh-chuyen-nganh-rang-ham-mat-94.html
    Quy trình vô khuẩn dụng cụ trong dịch vụ chăm sóc SKSS http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-vo-khuan-dung-cu-trong-dich-vu-cham-soc-skss-95.html
    Quy trình khám thai trong chăm sóc sức khỏe sinh sản http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-kham-thai-trong-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-96.html
    Quy trình khám phụ khoa trong chăm sóc sức khỏe sinh sản http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-kham-phu-khoa-trong-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-97.html
    Quy trình soi cổ tử cung trong chăm sóc sức khỏe sinh sản http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-soi-co-tu-cung-trong-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-98.html
    Quy trình kỹ thuật lấy phiến đồ âm đạo - cổ tử cung http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-ky-thuat-lay-phien-do-am-dao-co-tu-cung-99.html
    Quy trình đốt điện cổ tử cung - Chăm sóc sức khỏe sinh sản http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-dot-dien-co-tu-cung-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-100.html
    Quy trình đặt dụng cụ tử cung chăm sóc sức khỏe sinh sản http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-dat-dung-cu-tu-cung-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-101.html
    Quy trình tháo dụng cụ tử cung chăm sóc sức khỏe sinh sản trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-dat-dung-cu-tu-cung-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-101.html
    Quy trình tiêm tránh thai DMPA chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-tiem-tranh-thai-dmpa-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-khhgd-103.html
    Quy trình cấy, tháo que cấy tránh thai chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-cay-thao-que-cay-tranh-thai-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-khhgd-104.html
    Quy trình dùng thuốc viên tránh thai kết hợp chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-dung-thuoc-vien-tranh-thai-ket-hop-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-khhgd-105.html
    Quy trình dùng thuốc viên tránh thai chỉ có Progestin chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-dung-thuoc-vien-tranh-thai-chi-co-progestin-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-khhgd-106.html
    Quy trình dùng bao cao su chăm sóc SKSS - KHHGĐ http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-dung-bao-cao-su-cham-soc-skss-khhgd-107.html
    Quy trình phá thai bằng thuốc đến 9 tuần chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-pha-thai-bang-thuoc-den-9-tuan-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-khhgd-108.html
    Quy trình phá thai bằng phương pháp hút chân không dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-pha-thai-bang-phuong-phap-hut-chan-khong-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-khhgd-109.html
    Quy trình xử lý dụng cụ hút chân không bằng tay kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-xu-ly-dung-cu-hut-chan-khong-bang-tay-ky-thuat-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-khhgd-110.html
    Quy trình vệ sinh môi trường bề mặt http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-ve-sinh-moi-truong-be-mat-198.html
    Quy trình sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-su-dung-phuong-tien-phong-ho-ca-nhan-195.html
    Quy trình tiêm an toàn http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-tiem-an-toan-194.html
    Quy trình quản lý đồ vải http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-quan-ly-do-vai-193.html
    Quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-khu-khuan-tiet-khuan-dung-cu-y-te-192.html
    Quy trình vệ sinh tay http://trungtamytehalong.vn/news/cai-cach-hanh-chinh/quy-trinh-ve-sinh-tay-191.html
       
       
       
       

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây