• anh 6
  • ảnh 5
  • Anh 4
  • Anh 3
  • Anh 2

Phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tổng hợp & TTGDSK

                                                         
ảnh cô duyên
        


 
          CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  
       
* Bộ phận Tổ chức hành chính – Kế hoạch tổng hợp, Dược :
- Xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;
- Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật tư­, hoá chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của Pháp luật.
- Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách, khen thuởng, kỷ luật theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Trung tâm theo quy định;
- Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị thuộc trung tâm y tế theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chỉ đạo tuyến,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã và các cơ sở y tế khác (y tế cơ quan, xí nghiệp...) trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị... phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.
* Bộ phận Truyền thông giáo dục sức khoẻ:
- Thực hiện việc tuyên truyên  đ­ường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực y tế; Thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ y tế.
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hư­ớng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn;
- Thực hiện tư­ vấn sức khoẻ cho ng­ười dân và hư­ớng dẫn nghiệp vụ t­ư vấn sức khoẻ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.
  - Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức,lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
 - Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
- Cử cán bộ tham gia các hoạt động chuyên môn, phối hợp với các khoa, phòng khác trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đúng phạm vi hành nghề.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.
tập thể vp
Tập thể cán bộ viên chức văn phòng TTYT TP Hạ Long

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây