• anh 6
  • ảnh 5
  • Anh 4
  • Anh 3
  • Anh 2

Khoa YTCC - VSATTP - KSDB

                         
ảnh trưởng khoa đội

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
* Chức năng nhiệm vụ của Khoa YTCC,VSATTP-KSDB

+ Chức năng nhiệm vụ của bộ phận YTCC
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế lao động, y tế trường học, phòng chống tại nạn thương tích, phòng chống nhiễm độc hóa chất BVTV, xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn;
- Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện môi trường lao động, điều kiện môi trường trường học, tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật, đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc phân cáp quản lý;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng khu phố văn hóa sức khỏe, mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích;
- Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích,vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng…
- Trực tiếp triển khai các nhiệm vụ đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn lao động; phòng chống cháy nổ; các thủ tục pháp lý và điều kiện đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế cho Trung tâm y tế thành phố Hạ Long.
  - Thực hiện chỉ đạo tuyến,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã và các cơ sở y tế khác (y tế cơ quan, xí nghiệp...) trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
  - Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức,lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
- Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
- Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.

+ Chức năng nhiệm vụ của bộ phận An toàn thực phẩm
-Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
- Triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu Quốc gia liên quan về y tế , các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn;
  - Thực hiện chỉ đạo tuyến,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã và các cơ sở y tế khác (y tế cơ quan, xí nghiệp...) trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
  - Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức,lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
- Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.

+ Chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát dịch bệnh.
- Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;
- Tổ chức điều tra tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và cộng đồng trên địa bàn
- Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời các ổ dịch mới, tiến hành các biện pháp chuyên môn , kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh lây lan;
- Tổng hợp số liệu, lập  bản đồ, biểu đồ, các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS trên đại bàn;
- Triển khai công tác tiêm chủng phòng bệnh trên địa bàn.
- Triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu Quốc gia về lĩnh vực y tế, các dự án về y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn.
  - Thực hiện chỉ đạo tuyến,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã và các cơ sở y tế khác (y tế cơ quan, xí nghiệp...) trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
  - Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức,lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.
- Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long giao.
ytcc 1
 
ytcc 2

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây