• Anh 4
  • Anh 3
  • Anh 2
  • Anh 1

Khoa Xét nghiệm

                       
   
chú hiền
   

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
   
* Chức năng, nhiệm vụ của Khoa xét nghiệm .
-  Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn của Trung tâm ; lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên theo quy định;
- Phối hợp với khoa Cận lâm sàng của các Bệnh viện trên địa bàn để triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn;
- Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định của cấp có thẩm quyền;
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
- Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
( Ảnh tập thể khoa xét nghiệm,ảnh chuyên môn của khoa )

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây